Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

Brněnská Drbna

POLITICKÁ KORIDA: Co říkají zastupitelé na aktuální situaci kolem Šantovka Tower?

středa, 26. června 2019, 18:00

V pondělí 17. června dostala Šantovka Tower tajným hlasováním o návrhu na zamítnutí námitek investora pomyslnou "zelenou". V novém dílu Politické koridy jsme se proto zeptali jednotlivých zastupitelských klubů, jak se na současnou situaci dívají a jak hodnotí průběh zasedání zastupitelstva.

Otázka redakce

V pondělí 17. června se konalo zastupitelstvo, na kterém nebyly projednány výškové limity pro stavbu v památkové rezervaci. Šantovka Tower tak defacto dostala zelenou pro svou stavbu. Jak hodnotíte postup zastupitelstva? Jak vnímáte, že se hlasovalo tajně o návrhu na zamítnutí námitek investora?​
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve  19. června v 14:00, předsedové či jejich zástupci měli čas odpovědět do středy 26. května do 12:00. 

Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle času doručení do redakce:

Michal Giacintov (KDU-ČSL)

O tomto projektu se hovoří a jedná už osm let. Jeho původní podoba i poloha se změnila. Celý postup projednávání a schvalování měl četné chyby na kráse a tomu asi odpovídá i samotný postup při schvalování změny č.II ÚP o výškových limitech v lokalitě, ať už v minulosti či nyní. Zastupitelům byla stavebníkem v den ZMO, těsně přes projednáváním tohoto bodu, představena finální podoba věžáku. Bohužel vizualizace sestávala pouze ze dvou snímků, k nichž ani jeden nezobrazoval stavbu v kontextu historického centra. Přitom nejvíce se hovoří právě o narušení panoramatu touto stavbou, která se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Rovněž prezentovaná podoba věžáku asi málokoho přesvědčila o tom, že tato stavba bude na špičkové úrovni evropské či světové soudobé architektury, jak bylo v minulosti proklamováno. 

Proč se tajně hlasovalo? Pravděpodobně někteří zastupitelé nechtěli veřejně projevit svůj názor..., což je škoda, zastupitelé by měli mít jasno o podobě a správě svého města. Bohužel se tím rovněž otevírá cesta pro další kontroverzní stavby, jež mohou získat neodůvodněnou výjimku a tím souhlas státní správy i přes to, že jsou v rozporu s územním plánem. 

Nyní se bude opakovaně prověřovat, zda by v lokalitě nemohla stát dominanta jiné výšky, než nařizuje ministerstvo kultury. Aby toto mělo ještě nějaký smysl, mělo by město, jako účastník řízení, učinit patřičné kroky, např. se proti vydání územního rozhodnutí odvolat.  

Jiří Zima (KSČM)

Tajná volba je jedním z principů demokracie. Každý se může tajnou volbou rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Rozhodnout se bez nátlaku - zájmových skupin, popřípadě doporučení vlastních koaličních, opozičních stran či hnutí. Pro návrh, proti návrhu či se zdržet.
Když jsem cítil velké napětí v zastupitelstvu a dlouho trvající diskuzi k tomuto tématu, rozhodl jsem se navrhnout v této věci tajné hlasování. Zastupitelstvo v intencích jednacího řádu rozhodlo, a to většinově, o provedení tajné volby. Kdo a jak hlasoval, nikdo neví. Kdo za to může? Voliči, kteří si navolili zástupce, kteří neuměli říci v tajné volbě ano – ne a využili té třetí možnosti. Ano, politici využili svého práva ve věci rozhodnout a rozhodli tak, jak rozhodli. Nechme to na jejich svědomí. Budoucnost rozhodne, co bylo správné. Možná se mohlo udělat ve věci referendum, bylo na to dost času. Měli jsme v krátké době dvoje volby, takže zorganizování by nebylo finančně náročné. Jak by to dopadlo? Kdo ví?

Robert Runták (hnutí spOLečně)

Hnutí spOLečně je v otázce výstavby budovy Šantovka Tower dlouhodobě názorově konzistentní. Domníváme se, že stavba zásadním způsobem poškozuje panorama Olomouce. Rovněž jsme přesvědčeni, že úřady města nepostupovaly v této záležitosti vždy řádně. Přesto respektujeme právo ostatních zastávat odlišný názor. Velmi nás však mrzí, že se tak na zasedání zastupitelstva nestalo otevřeným a transparentním způsobem. Hlasovat o tak zásadní záležitosti v tajném hlasování nepovažujeme za správné, může to zavdávat příčinu k nejrůznějším spekulacím. Zastupitelé by si měli za svým názorem stát a přihlásit se k němu. Proto všichni tři naši zastupitelé Otakar Bačák, Stanislav Flek i Ivana Plíhalová tajné hlasování odmítli. Chceme, aby občané věděli, jak o správě věcí veřejných hlasujeme a jaké postoje zaujímáme. Co se týče dalších kroků, tak budeme podporovat, aby se město odvolalo vůči rozhodnutí správního orgánu o městem vznesené námitce. Rovněž bychom chtěli postupovat tak, aby se předešlo dalším škodám. Například ztrátě umístění olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice na seznamu světového dědictví UNESCO.

Andrea Hanáčková (Piráti a Starostové)

Kolem Šantovky Tower se podařilo vytvořit dojem velmi složité kauzy, které „už nikdo nerozumí“ a která ohrožuje město. Developer postupnými kroky dosáhl toho, že z původního sporu o tvář historického města se stala právnická přetahovaná o výklad smlouvy uzavřené radnicí a primátorem Novotným (ODS) v roce 2010. Situace na Zastupitelstvu 17.6.2019 však byla podstatně jednodušší. Zastupitelé prostě měli sdělit, zda souhlasí s tím, aby se v jediném případě činila výjimka z výškových limitů, nebo ne. Měli deklarovat, že přísné podmínky ochrany historického dědictví platí pro všechny. Zdánlivě prosté, nikoli však výhodné pro lidi, kteří mají jasně říci, co si myslí. Proto si koalice ve spolupráci s KSČM, SPD a ČSSD prosadila tajné hlasování.

22 zastupitelů ze 44 hlasovalo PRO výškové limity bez výjimek. 11 bylo proti. Ostudných je 11 hlasů, které v tajném hlasování rezignovaly na vyjádření svého názoru. Téma je v Olomouci živé devět let! Když občany zvolení zastupitelé v takto zásadní věci bezprecedentního porušení pravidel jediným developerem pokrčí rameny a „zdrží se“, je to buď gesto zbabělosti nebo absolutní nekompetentnosti.  Kluby Piráti a Starostové, ProOlomouc, KDU-ČSL a Ivana Plíhalová ze Společně deklarovaly veřejně svůj hlas PRO. Je tedy zjevné, že ze strany koalice došlo hned k dvojímu porušení uzavřené koaliční dohody: podpořila tajné hlasování a přiklonila se na stranu soukromého developera. Můžeme tedy upravit věty olomoucké vládní deklarace takto: Koalice nemá problém jednat netransparentně a nadále v Olomouci podporovat klientelismus.

Je třeba poděkovat hnutí Pro Olomouc, spolku Za krásnou Olomouc a všem lidem, kteří dokázali po celé ty roky kauzu Šantovka Tower sledovat, připomínkovat, burcovat veřejnost. Jejich jména na zvoncích luxusních bytů v Šantovka Tower rozhodně nenajdete. Jen desítky vyvolených lidí si budou z výšky obří věže užívat krásné panorama našeho slovutného historického města. 

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Zastupitelstvo se výsledkem svého hlasování zachovalo podle mého názoru nedospěle. Zřejmě někteří zastupitelé nejasně chápou co je veřejný zájem, a že jej mají nejen podle zákona o obcích, ale i podle slibu zastupitele hájit a při plnění svých úkolů chránit. Že jej nemají upozaďovat před čistě privátním podnikatelských zájmem jednoho investora. Veřejným zájmem je nepochybně legislativně chráněný zájem na zachování památkové hodnoty olomoucké památkové rezervace včetně jejího panoramatického působku z dálkových pohledů na město. V tomto zastupitelstvo selhalo. A s ním v tomto případě i demokracie, která, jak se ukázalo, není sto ještě v našem státě vždy čelit velkým penězům a velkým developerům.

Podle mého názoru selhal také stavební úřad, který v územním řízení nevyhodnotil s největší pravděpodobností správně soulad návrhu výškové stavby s platným územním plánem. Stavba totiž porušuje hned dva platné regulativy územního plánu. Tím že je navržena jako stavba solitérní, porušuje požadavek na zástavbu lokality blokovou strukturou. Dále má podle územního plánu splňovat požadavek na polyfunkčnost, protože se nachází při městské třídě Wittgensteinova, a má mít tedy komerční přízemí navázané na přilehlý veřejný prostor. Přitom přízemí stavby je vyvýšeno cca 1,5 m nad přilehlé veřejné prostranství a žádný komerční prostor neobsahuje. Je to stavba s čistě privátní funkcí.

Tajné hlasování navrhli kupodivu komunisté, i když koalice před projednáváním materiálu o něm hovořila. Ale to nic nemění na tom, že ho podpořily ODS a ANO, hlavní partneři koalice v boji za Šantovku Tower. Koalice má v programovém prohlášení transparentnost a otevřenost. Má tam i důraz na městem schválené koncepční a rozvojové dokumenty. Tím je i územní plán. Přesto koalice nepodnikla dosud nic, co by bylo snahou o nápravu pravděpodobného porušení zákona při vydání územního rozhodnutí na výškovou stavbu stavebním úřadem, jak jsem uvedl výše. Z toho je nejpříkladně ji vidě t, jak to koalice ve skutečnosti myslí jak se svými veřejnými sliby a jak si vykládá slib, kterým se zastupitel zavazuje vykonávat svoji funkci v zájmu města  a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR.

Možná že někteří zastupitelé se před svými voliči a veřejností za své názory stydí, možná že z nich mají sami strach. ProOlomouc a Piráti a Starostové se za své názory nestydí, proto tajné hlasování nepodpořili. Potěšující může být, že se k našim hlasům tentokrát přidali i zastupitelé Společně a KDU-ČSL. Kdyby ale nedrželi dlouhodobě koalici bránící veřejnému zájmu, možná že by už dávno byla změna územního plánu II přijata i s výškovou regulací.

Jan Holpuch (ODS)

Pokud bych loni na podzim kandidoval do městského zastupitelstva proto (možná dokonce jenom proto), abych zabránil záměru jedné konkrétní výškové budovy, asi bych byl po pondělku zklamaný.

Přiznám se, že zklamaný nejsem. Úlohou zastupitelů podle mého není rozhodovat o každé jednotlivé (byť pro některé kontroverzní) stavbě, která má v Olomouci vzniknout. To si jen někteří kolegové myslí, že (když se jim to hodí) je čas od času užitečné věcné problémy zpolitizovat, oponenty označit za špatně informované, podjaté nebo rovnou zkorumpované a na téhle vlně správného vidění světa pak prohlasovat cokoliv.

Pondělní hlasování ale nebylo rozhodováním o Šantovka Tower. O vystavování zelené, červené nebo jiné barvy téhle stavbě. Bylo to rozhodování o námitkách vůči předkládané změně územního plánu, která měla (byť na jednom konkrétním území) opětovně zavést soudem zrušené výškové limity. 

A zastupitelstvo (již podruhé), podobně jako před tím soud, předloženou argumentaci nepodpořilo. Zastáncům výškové regulace se zkrátka ani tentokrát nepodařilo přesvědčit většinu, že stavbu jakékoliv budovy vyšší než nějakých 8 pater je dobré na celém území města dopředu a plošně zakázat. Osobně tenhle výsledek vítám.

Miloslav Tichý (ANO 2011)

Na dotaz redakce neodpověděl. 

Yvona Kubjátová (ČSSD)

Na dotaz redakce neodpověděla.

 

 

 

 

Martin Jirotka (SPD a SPOZ)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

 

 

Napsal Jakub Wittka | Foto SMC Development

Štítky Politická korida, politika, Šantovka Tower

O čem píše Drbna.cz

Praha vypoví memorandum s provozovatelem elektrokoloběžekPraha vypoví memorandum s provozovatelem elektrokoloběžek

Praha vypoví memorandum s provozovatelem elektrokoloběžek

pondělí, 21. října 2019, 14:47Hlavní město vypoví memorandum z loňského září se společností Lime, která v metropoli provozuje...

ANKETA: Kde vám chybí platba kartou? Problém můžete mít v samoobsluze i u kurýraANKETA: Kde vám chybí platba kartou? Problém můžete mít v samoobsluze i u kurýra

ANKETA: Kde vám chybí platba kartou? Problém můžete mít v samoobsluze i u kurýra

pondělí, 21. října 2019, 14:30Určitě to zná každý z vás. Chcete zaplatit za drobný nákup platební kartou a prodejce vám sdělí, že...

Stát zaplatil pokutu za pochybení Hradu, škodu nevymáháStát zaplatil pokutu za pochybení Hradu, škodu nevymáhá

Stát zaplatil pokutu za pochybení Hradu, škodu nevymáhá

pondělí, 21. října 2019, 13:23Ministerstvo financí zaplatilo víc než 70 tisíc korun jako pokutu za nezákonný postup prezidentské...

© 2011 - 2019 TRIMA NEWS, s. r. o